Наші Консультанти

Наші консультанти допоможуть вам в усіх напрямках діяльності вашої компанії.

Курило Марія Михайлівна

Кандидат геологічних наук

Досвід в геолого-економічній оцінці залізорудних, марганцеворудних, титанових, золоторудних родовищ в Україні, країнах Азії і Африки – понад 15 років і 100 проектів
Експерт з техніко-економічного обґрунтування і вартісної оцінки при освоєнні родовищ.

Палкін Ігор Євгенович

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Член-кореспондент Академії Гірничих наук України, академік Кримської Академії Наук, голова Кримського відділення Українського мінералогічного товариства (до 2012 р.).
Стаж наукової роботи – понад 35 років.
Наукові інтереси пов’язані з вирішенням проблем алмазоносності докембрійських геологічних утворень, прогнозування і пошуки родовищ алмазів і платиноїдів, технології збагачення руд благородних, кольорових і чорних металів, фосфатних руд.
Автор і співавтор понад 70 наукових опублікованих праць.
Активно брав участь у розробці і впровадженні нових технологій збагачення руд чорних і кольорових металів, золота і фосфатних руд (Україна, Китай, Алжир).

Палкіна Олена Юріївна

Кандидат геолого-мінералогічних наук

Досвід в геології понад 40 років.
Олена Юріївна виконувала науково-дослідницькі роботи щодо проблем прогнозу і пошуків корінних і розсипних родовищ алмазів різного генезису, вивчення речовинного складу і збагачуваності алмазовмісних порід, гідрогеохімічних пошуків.
Брала участь у дослідженнях, присвячених проблемам збагачення золотовмісних, поліметалічних, марганцевих, залізних руд і бокситів, керувала роботами з вивчення речовинного складу руд і визначення повноти і якості процесів збагачення.
Олена Юріївна є співавтором понад 50 звітів науково-дослідницьких робіт, автором і співавтором понад 70 наукових публікацій.

Гейко Юлія Вікторівна

Досвіт в геології – 50 років.
Юлія Вікторівна працювала інженером геологом, начальником загону і головним геологом державного геологічного підприємства.
Займалась пошуками родовищ корисних копалин, останні 20 років – прогнозуванням, пошуками і вивченням алмазів на території України.

Лукаш Роман Вікторович

Понад 15 років працює на гірничодобувних підприємствах України, де займався розробкою проектно-технічної документації щодо розкриву і відпрацювання запасів, керівництво роботами на виробничій дільниці шахти, керівництвом видобувними роботами і перевіркою результатів.
Брав участь у закордонних золоторудних проектах в Гані і Гвінеї, здійснював авторський нагляд і брав безпосередню участь у видобуванні золота відкритим і підземним способами.

Ремезова Олена Олександрівна

Доктор геологічних наук, доцент

Член-кореспондент Академії гірничих наук України, досвід в геології 35 років. Брала участь у геологорозвідувальних та дослідницьких роботах розсипних і корінних родовищ титану і фосфору, прогнозною оцінкою та вивченням бурштинових покладів України. Є керівником наукового проекту Академії наук України «Визначення перспектив розвитку та використання мінерально-сировинної бази України з виділенням першочергових рудних об’єктів». Понад 20 років викладає геологічні і гірничі дисципліни у Житомирському державному університеті «Житомирська політехніка». Автор понад 250 наукових праць: статей, монографій, посібників для студентів.

Павлюк Роман Ярославович

Понад 20 років працює у виробничих бурових і видобувних нафтогазових компаніях. Пройшов шлях від помічника бурильника до директора компанії. Займався бурінням свердловин, управлінням і контролем за реалізацією буріння, розробкою проектів і програм будівництва свердловин, управлінням і контролем будівництва свердловин, розробкою показників для інвестиційних проектів, впровадженням і аналізом технічних і технологічних рішень в області будівництва свердловин, розробкою заходів по оптимізації невиробничих витрат і підвищення ефективності.

Яводчак Микола Іванович

Понад 20 років працює у виробничих бурових і видобувних нафтогазових компаніях. Пройшов шлях від помічника бурильника до головного геолога. Займався геологічним обслуговуванням бурових робіт, геологічним супроводом і контролем за процесом спорудження свердловин, обробкою результатів буріння та аналізом геолого-геофізичної інформації, складанням планів та організацією геолого-розвідувальних робіт та сейсмічних досліджень, загальним керівництвом геологорозвідувальними роботами і контролем процесу надрокористування.

Шаріков Сергій Ігорович

Досвід роботи в геології – понад 10 років. Займається обстеженням та вибором місць буріння гідрогеологічних свердловин, відбором та аналізом лабораторних результатів проб води, інженерно-геологічними дослідженнями, режимними спостереженнями на свердловинах, гідрогеологічними та гідрологічними дослідженнями на кар’єрах. Має досвід складання робочих проектів детальної розвідки, дослідно-промислової розробки, ОВНС, написання звітів за результатами геолого-економічної оцінки. Є експертом з гідрогеології Державної Комісії України по запасах корисних копалин.