Фалькович Олексій Львович

Директор

Кандидат геологічних наук

Олексій Львович – директор ТОВ «Геологічна сервісна компанія ГСК», він має більше 40 років досвіду робіт геологом і головним геологом в невеликих і великих компаніях, що займаються розвідкою корисних копалин. Також він є експертом Державної комісії України по запасах корисних копалин.

У компанії Олексій Львович супроводжує геологічні дослідження рудних родовищ, оцінку мінеральних запасів і ресурсів, здійснює професійний нагляд за видобутком корисних копалин, розробку проектів і реалізацію програм робіт для клієнтів в США, Перу, Панамі, Чилі, Туреччині, Африці, Росії та Україні.

Фалькович Олексій Львович Контакти 9. Фалькович О.Л., Палкін І.Е. Фалькович О.Л., Палкін І.Е., Створення мінерально-сировинної бази стратегічних (критичних) металів (на прикладі Прутівського комплексного родовища мідно-нікеливих і благороднометалевих руд)//Science and Innovation, 2021, № 17(4), с. 55–61
 8. Фалькович О.Л., Палкіна О.Ю. Мінералогічні пошукові ознаки для оцінки перспектив діамантоносності надр України (за фізіографічними та фотолюмінесцентними даними). – Мінерал. журн. 2021.43, №1. С.- 68-86.
 7. Фалькович А.Л. Использование апатит-ильменитовых руд Носачевского месторождения / А.Л. Фалькович, И.В. Волобаев, И.В. Батов // Коренные и россыпные месторождения алмазов и важнейших металлов : Тез. докл. международн. научно-практ. конф. (15–21 сент. 2008 г.,Симферополь). – Симферополь, 2008. – С. 178–179.
6. Фалькович О.Л. Локалізації багатих апатит-ільменитових руд в межах Корсунь-Новомиргородських Плутону на прикладі Носачівського родовища /О.Л. Фалькович, І.В. Волобаев, І.В. Батов // Коренные и россыпные месторожде¬ния алмазов и важнейших металлов : Тез. докл. международн. научно-практ. конф. (15–21 сент. 2008 г.,Симферополь). – Симферополь, 2008. – С. 175–178.
5. Фалькович О.Л. Характерні геохімічні ознаки золотого зруденіння в центральній частині Українського щита на прикладі Клинцівського родовища // Минерально-сырьевой комплекс Украины и АР Крым. Состояние. Проблемы. Перспективы : Материалы научн. конф. (29 июня – 1июля 2006 г., Симферо¬поль). – Симферополь, 2006. – С. 157–160.
4. Фалькович А.Л. Вещественный состав и обогатимость золотосодер¬жащих руд Клинцовского месторождения / А.Л. Фалькович, И.В. Волобаев // Разработка рудных месторождений (Кривой Рог). – 2005. – Вып. 88. – С. 101–105.
3. Фалькович А.Л. Геохимические признаки золотого оруденения, характерные для центральной части УКЩ, на примере Клинцовского месторождения // Наук. вісн. Нац. гірнич. ун-ту. – 2005. – № 3. – С. 42–45.
2. Яценко Г.М., Бабынин А.К., Фалькович А.Л. Месторождения золота в гнейсовых комплексах докембрия Украинского щита. – Киев: ГГП «Геоинформ». – 1998.
1. Фалькович О.Л. Особливості великомасштабного глибинного геологічного картування в сучасних умовах / О.Л. Фалькович, В.Ф. Недомолкін // Мінеральні ресурси України. – 1997. – № 3. – С. 14–15.