Ми тут щоб допомогти Вам

У Геологічній Сервісній Компанії вважається, що кожен проект унікальний і тому вимагає унікального підходу. Нам подобається працювати в тісній співпраці з нашими клієнтами, щоб створювати індивідуальні рішення для кожного проекту.


СУПРОВІД НАДРОКОРИСТУВАННЯ

Оформлення документів на отримання дозволів та погоджень на надрокористування, внесення змін в дозвільні документи. Складання та подання обов’язкової щорічної звітності щодо надрокористування. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин (в тому числі повторна), складання техніко-економічних обґрунтувань, апробація та затвердження запасів в ДКЗ України. Консультаційна допомога при роботі з інвесторами

ГЕОЛОГО-РОЗВІДУВАЛЬНІ РОБОТИ

Складання програм буріння та інших польових робіт на основі аналізу існуючих даних. Оцінка перспективності і розробка алгоритмів розвитку об'єкта. Організація і супровід польових робіт: буріння, геофізичних досліджень та ін. Геологічне документування, опробування і супровід лабораторних аналітичних досліджень.

РОБОТИ ПОВ’ЯЗАНІ З ДАНИМИ

Складання електронних архівів первинної інформації. Складання комплексних просторових баз даних. Аналіз і первинна обробка даних.

ОЦІНКА РЕСУРСІВ ТА ЗАПАСІВ

Статистичний та геостатистичний аналіз. Геологічна 3D-інтерпретація та каркасне моделювання. Оцінка мінеральних ресурсів методами блокового моделювання. Класифікація ресурсів і звітність (за вимогами ДКЗ України та міжнародними стандартам)